Opłata za prąd - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Opłata za prąd

Opłaty ogrodowe

Dodano: 10 stycznia 2017 r.
CENA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OGRODZIE W 2017 ROKU
Z początkiem stycznia 2017 r. ENEA S.A. opublikowała na stronie internetowej taryfę opłat za energię elektryczną, a Operator Sp. z o.o. - taryfę opłat zmiennych za usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2017 r. Taryfy te obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

Obowiązująca dla obszaru poznańskiego dla pakietu DOMOWY taryfa DZIEŃ I NOC (G 11) za 1 kWh energii elektrycznej obejmuje następujące składniki:
1. opłata za energię elektryczną: 0.2982 zł brutto za kWh,
2. opłaty zmienne za usługi dystrybucji:
- składnik zmienny stawki sieciowej: 0.1994 zł brutto za kWh,
- stawka jakościowa: 0.0159 zł brutto za kWh,

- OZE*: 0,0031 zł brutto za kWh,
co razem daje 0.5166 zł brutto za kWh (po zaokrągleniu do pełnych groszy = 0.52 zł brutto za kWh. Podana cena brutto oznacza, że w cenie uwzględniono 23% VAT.


Nowe opłaty w naszym ogrodzie będą naliczane po pierwszym odczycie liczników energii elektrycznej w 2017 r.
Od działkowców zalegających z opłatą za energię elektryczną pobierane będą opłaty obowiązujące w latach zaległości wraz z należnymi odsetkami za opóźnienie.
------------
* OZE - opłata służy zapewnieniu dostępności energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Opłatę OZE uiszczają odbiorcy końcowi w ramach opłat za usługę dystrybucji energii elektrycznej.
Stanstrad

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego